วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สมาชิกกลุ่ม

การสาธารณะสุขขั้นพื้นฐานและประวัติของจังหวะ Cuban Rumba


สมาชิก
นางสาวทิพย์สุดา  เจริญไตร เลขที่ 3
นางสาวธัญวรัตม์  จันทร์ธิวัตรกุล เลขที่ 4
นางสาวสุวสา  โล่ห์ดาบชัย เลขที่ 8
นางสาวกันพร  ไพรคณะรัตน์ เลขที่ 24 
ชั้น ม.6/5


นำเสนอ
อาจารย์จัตวา อรจุล

รายวิชาพ 30106 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น